Fri for stress

Agenda - Fri for stress!

Indhold

Bedre livskvalitet og livsglæde for alle. 6

Kapitel 1: Aktiv afstressning. 7

Indånding giver anspændt hoved.. 7

En dyb indånding.. 7

Udåndingen.. 8

Aktiv afstressning dag og nat. 8

Følgevirkninger. 8

Kapitel 2: Hvad er stress?. 9

Kortisol virker ikke ved forhøjet kampberedskab.. 9

Forskellige typer af angst eller vrede?. 10

Smerte består af både fysisk og ’mental’ smerte. 10

Er stress en sund og naturlig reaktion?. 11

Kapitel 3: Stressens opståen og forsvinden. 12

Fra hændelser til stress – Stress-kæden. 12

Svæk stress-kæden. 13

Stressens forsvinden - Tryghedskæden. 13

Pres giver stress. 14

Forskellen mellem pres og stress. 15

Tristhed er også stressende. 15

Forebyggelse af stress?. 16

Bekæmpelse af bekymringer, ærgrelser, sygdomme og smerter. 16

Acceptér din situation. 17

Smil til verden!. 17

Kapitel 4: Følelser 18

Få styr på dine følelser. 18

”What a wonderful world”?. 18

Få styr på negative følelser. 18

Få styr på følgevirkninger af negative følelser. 19

Et permanent skjold mod stress. 19

Gør velvære-følelsen permanent. 20

Drag et lettelsens suk ved udånding. 20

At sidde i egne tanker. 21

Kapitel 5: Din indre styrke. 22

Kapitel 6: Søvn og hvile. 23

Søvn og hvile – vær ligeglad. 23

Passiv afstressning. 23

Afslapning af kroppen – afslapning af hovedet. 24

Bekæmpelse af viljestyrken før søvn.. 24

Tællemetoden. 24

At føle sig ugidelig (endnu engang). 24

Modvirk tristhed. 25

Bilag A – Stress-kæden. 27

Bilag B – Trygheds-kæden. 28

Alle mennesker kan forbedre deres livskvalitet og livsglæde i hverdagen på trods af et stort pres med stress til følge – til ingen verdens nytte.

Stress er nemlig fysisk anspændthed og kampberedthed beregnet til fysisk kamp, men hvem har brug for det i vores civiliserede dagligdag? Ingen!

For kan stress lindre smerter? Kan stress mildne sorger? Kan stress løse problemer? Kan stress mindske ensomhed? Kan stress forhindre mobning? Nej! Svaret er et rungende NEJ!

Det er pres, der giver stress; men da vi aldrig kan forhindre pres, må vi i stedet forhindre stress i os selv, så pres preller af på os som vand på en gås.

Det lyder let og ligetil – og det er det også!

Livsglæde er nemlig en positiv følelse, som vi med lidt øvelse kan opnå i dagligdagen og dermed forbedre vores livskvalitet.

Vi har nemlig alle nogle skjulte kræfter i os selv, der kan mindske eller helt fjerne vores stress.

Vi skal nu lære at udnytte disse kræfter til glæde for os selv - men også til glæde for andre sjæle omkring os i dagligdagen, der kan komme til at se os som ikke mindre end mirakler i hverdagen.

Vi at blive opdateret.