Meditation eller Aktiv afstressning

Meditation eller Aktiv afstressning

 

Alle mennesker kan forbedre deres livskvalitet og livsglæde i hverdagen på trods af et stort pres med stress til følge – til ingen verdens nytte.

Stress er nemlig fysisk anspændthed og kampberedthed beregnet til fysisk kamp, men hvem har brug for det i vores civiliserede dagligdag? Ingen!

For kan stress lindre smerter? Kan stress mildne sorger? Kan stress løse problemer? Kan stress mindske ensomhed? Kan stress forhindre mobning? Nej! Svaret er et rungende NEJ!

Det er pres, der giver stress; men da vi aldrig kan forhindre pres, må vi i stedet forhindre stress i os selv, så pres preller af på os som vand på en gås.

I mange herrens år har meditation været vejen frem til at få fred i sindet, men er det nu også det optimale i dag, hvor tiderne er markant anderledes end i fortiden?

 

 

Om meditation

Der findes mange former for meditation, men det korte af det lange er, at man skal afsætte tid til det – fx morgen, middag og aften.

Under meditation sidder man typisk i enrum for at få fred i sindet, og det virker utvivlsomt for de fleste, for bare det at sidde alene uden at bliver forstyrret giver en form for fred i sindet.

 

 

Efter meditationen

Men kan man bevare den opnåede fred i sindet efter meditationen, fx når man er på arbejde, er til eksamen, er sammen med familie og venner etc., og det er netop det springende punkt, for det kan man typisk ikke.

Derfor gentager man meditationen om og om igen, og det er man altså tvunget til fremover, hvis man fortsat vil have fred i sindet, men kan alle det?

Det er netop det springende punkt, for typisk opgiver man meditationen, når man er under pres, for så er der nok at tage sig til, og så glemmer man at meditere.

 

De daglige eksaminer

Vi har nok også alle oplevet presset ved eksaminer og den berømte klap, hvor hjernen går i stå under selve eksamen, og bagefter vidste man det jo udmærket godt, og man tænker: ”Ej, din store idiot, du vidste det jo godt” – men for sent.

Også i hverdagen oplever vi ofte et stort pres og igen går den berømte klap ned, og vi kan ikke tænke klart, før vi ligger uforstyrret hjemme i sengen om natten og så kommer i tanke om løsningen.

Og årsagen er jo stress, da det er pres, der giver stress!

 

Meditation eller Aktiv afstressning?

 

Hvad er nu bedst til at løse problemet med den berømte klap, som også i dagligdagen hindrer os i at yde et solidt stykke arbejde, så vi kan være vores løn bekendt og måske endda få ros og ekstra i lønningsposen?

 

Meditation?

Nej faktisk ikke, for når vi er under pres, så mediterer vi ikke, for vi har rigeligt at tænke over for at få løst dagligdagens problemer på bedste vis, for vi lever jo i et konkurrencesamfund, hvor præstationerne tæller ved lønforhøjelser og forfremmelser.

Jamen, hvad med freden i sindet, som du får hver gang du mediterer? Virker den ikke, når du er under pres?

Nej, du kan ikke bevare freden i sindet under pres, for du kan ikke koncentrere dig om 2 ting ad gangen, så du kan altså ikke både meditere og tænke over dagligdagens problemer samtidig.

Kort fortalt er meditation godt, når du sidder i enrum, men intet værd når du er under pres – fx i dagligdagens dont.

 

Aktiv afstressning?

Ja, for Aktiv afstressning sørger for, at du hele tiden er afstresset, hvert sekund, hvert minut, hver time, hver dag og hver nat – resten af dit liv.

Hvordan det? Den Aktive afstressning bliver en refleks i din vejrtrækning på samme måde, som du heller ikke tænker over dit åndedræt i dagligdagen, og derfor distraherer den Aktive afstressning dig ikke, når du skal bruge din hjerne til at tænke kreativt i dagligdagen.

Så kort fortalt er meditation fortid – dengang man havde tid til det hele og ikke var udsat for hård konkurrence – og Aktiv afstressning er fremtiden i alle årene fremover i et konkurrencepræget miljø, som det er i dag.