Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - LICENSVILKÅR

Disse licensvilkår er en aftale mellem Stress.dk og Deres virksomhed.

Ved køb af licens til ”Fri for stress” samtykker og binder I jer til denne aftale.

Ved betaling skal I acceptere licensvilkårene ved at sætte et flueben ved accept af betingelserne for køb.

 

Hvis I overholder disse licensvilkår, har I nedenstående rettigheder:

  1.     INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR

Virksomheder køber licenser for alle deres medarbejdere.

Stress.dk tilsender dernæst virksomheden 1 dokument ”Fri for stress”, som virksomheden dernæst kan fordele til deres medarbejdere.

 

  1.     OMFANGET AF LICENSEN

 

Denne aftale giver virksomheden interne brugerrettigheder til ”Fri for stress”.

I må derfor ikke

  • kopiere materialet eksternt,
  • offentliggøre materialet, så andre kan kopiere det,
  • afskrive vores materiale eller ændre i det, og
  • i det hele taget bruge materialet til kommercielle tjenester.

 

  1.     GÆLDENDE LOVGIVNING

Denne aftale er underlagt dansk lovgivning om misligholdelse af aftaler samt lov om ophavsret.

Indholdet er beskyttet i henhold til dansk og international lovgivning. Alle goodwillrettigheder, fremgangsmåder og metoder ejes af Stress.dk.

Når I begynder at anvende ”Fri for stress”, accepterer I, at det udelukkende er til personlig brug for jeres medarbejdere.

Al anden anvendelse strider mod aftalen og er imod loven, og tiltale kan blive rejst på Stress.dk’s vegne.

 

  1.     JURIDISK VIRKNING

Denne aftale tilsidesætter ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen i Danmark.

 

  1.     FRASKRIVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN

Ved køb af licenser til ”Fri for stress” frasiger I jer fortrydelsesretten.